CDS Kancelaria Brokerska
– lider ubezpieczeń transportowych

3 lipca 2020

SPOTKANIA
TRANSPORTOWE

PROMOCJA

CDS Kancelaria Brokerska jest kontynuacją wieloletnich doświadczeń założyciela firmy – Jerzego Różyka – eksperta działającego w branży ubezpieczeniowej od ponad 33 lat, w tym od ponad 18 lat w obsłudze podmiotów sektora TSL w zakresie ubezpieczeń transportowych, oceny ryzyka i szkód transportowych. Jerzy Różyk, który jest też autorem licznych artykułów z zakresu ubezpieczeń i prawa transportowego oraz prelegentem wielu konferencji i szkoleń transportowych udziela odpowiedzi na nasze pytania.

CDS działa jako pośrednik ubezpieczeniowy. Dlaczego akurat ubezpieczenia transportowe?

Od ponad 25 lat moją główną specjalizacją jest zarządzanie ryzykiem związanym z odpowiedzialnością cywilną wynikającą z różnego tytułu. Na początku były to ryzyka związane z posiadaniem mienia, a później wynikające
z prowadzonej działalności gospodarczej. Mój związek z transportem rozpoczął się w 2001 roku, kiedy to przypadło mi obsługiwać przewoźników z dwóch dużych stowarzyszeń w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Ciągły kontakt z przewoźnikami i ich problemami wymusił na mnie konieczność zdobycia wiedzy z zakresu prawa przewozowego, orzecznictwa oraz bogatej literatury prawniczej. Po kilku latach pracy z transportem
uznałem, że ten segment ubezpieczeń OC jest na tyle inspirujący, że warto poświęcić mu swoją dalszą karierę zawodową.

Ubezpieczenie OC przewoźnika i spedytora raczej nie należy do łatwych. Jak sobie z tym radzicie?

Jerzy Różyk: Faktycznie nie należy do łatwych. Powiedziałbym raczej, że należy do trudnych. W tych ubezpieczeniach nie chodzi bowiem o sprzedawanie polis przewoźnikom i spedytorom, jak to robi większość pośredników ubezpieczeniowych, a o ubezpieczanie ponoszonej przez nich odpowiedzialności. Jest to dlatego trudne, że wymaga precyzyjnego określenia specyfiki działalności prowadzonej przez te podmioty, zakresu wykonywanych przez nich usług oraz – co jest najważniejsze – odpowiedzialności jaką te usługi generują. Wymaga również dobrej znajomości przepisów prawa, które tę odpowiedzialność określają. Bez takiej wiedzy nie jest możliwe określanie potrzeb ubezpieczeniowych klientów, a tym bardziej przygotowanie właściwych warunków umowy ubezpieczenia.

Mówi się o CDS, że jest liderem ubezpieczeń transportowych. Z czego to wynika?

Z doświadczenia. Od 18 lat specjalizuję się wyłącznie w ubezpieczeniach transportowych. Moja praca nie ograniczała się jednak wyłącznie do ubezpieczeń. Z prowadzeniem działalności transportowej związane jest bowiem ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie wykonywania zawartych umów przewozu i spedycji.
To z kolei wymusiło konieczność wejścia w obszar prawa regulującego zakres zobowiązań wynikających z zawieranych umów.
Oprócz podstawowych aktów prawnych, jak międzynarodowa konwencja CMR i polska ustawa Prawo Przewozowe, konieczne stało się sięgnięcie po inne źródła prawa oraz wszelkiego rodzaju normy i wytyczne mające zastosowanie w transporcie drogowym, zarówno międzynarodowym i krajowym, jak również kabotażowym. Obecna wiedza pozwala nam nie tylko na precyzyjną ocenę specyfiki działalności podmiotów transportowych, ponoszonej przez nich odpowiedzialności i ich potrzeb w zakresie jej ubezpieczania, ale również na skuteczne wsparcie przy szkodach, które są nieodłącznym elementem tej działalności.

Co powoduje, że CDS zajmuje tak wysoką pozycję w segmencie ubezpieczeń transportowych?

Możliwości jakie dajemy klientom w zakresie skutecznego ubezpieczania ponoszonej przez nich odpowiedzialności. W odróżnieniu od innych pośredników ubezpieczeniowych my nie dzielimy transportowców na przewoźników i spedytorów.
Ponieważ funkcjonujemy w sferze odpowiedzialności cywilnej, w pierwszej kolejności koncentrujemy się na określaniu ryzyk, które tę odpowiedzialność generują. Według nas, ryzykiem nie jest to, czy podmiot jest przewoźnikiem, czy spedytorem i jakie ma uprawnienia do prowadzenia działalności. Ryzykiem dla nas jest odpowiedzialność cywilna, która wynika z wykonywania określonych usług, które są konsekwencją zawartych umów. Wyznacznikiem dla nas są więc umowy zawierane przez dany podmiot, a nie charakter prowadzonej działalności lub łatka, którą sobie przykleja. Podmiot zawierający umowę przewozu ponosi odpowiedzialność jak przewoźnik i niezależnie, czy jest przewoźnikiem, czy spedytorem, oferujemy mu ubezpieczenie OCP obejmujące ochroną ponoszoną przez niego odpowiedzialność.
Jeżeli podmiot zawiera umowę spedycji i ponosi odpowiedzialność jak spedytor, dedykowanym mu produktem jest ubezpieczenie OCS. Mówiąc o ubezpieczeniach, mam na myśli wyłącznie takie, które gwarantują maksymalny możliwy poziom ochrony.

Ten artykuł jest częścią merytorycznych materiałów eksperckich publikowanych w ramach Spotkań Transportowych Online. Poruszamy najstotniejsze zagadnienia dotyczące transportu drogowego, takie jak pakiet mobilności, maut, covid-19 czy ponadnormatywne zużycie paliwa.

Pobierz najnowszy Informator Spotkań Transportowych

Zapisz się do newslettera

Partnerzy

Partnerzy CDS CDS Kancelaria Brokerska
– lider ubezpieczeń transportowych