Przedsiębiorstwa transportowe jednomyślnie potwierdzają, że wydatki związane z zakupem paliwa stanowią największy udział w ich kosztach. Wydaje się być więc oczywistym, że kontrola zużycia paliwa może w znacznym stopniu wpłynąć na poprawę wyników finansowych firm transportowych.